פרויקטים

מבנה זטא

לפרטים

מרכז לוגיסטי אלדו

לפרטים

פארק צרעה – מרכז לוגיסטי טריומף

לפרטים

מרכז לוגיסטי תנובה פתח תקווה

לפרטים

מתחם בזק ראשון לציון

לפרטים

מתקן שמחה

לפרטים

מרכז לוגיסטי קוקה קולה אילת

לפרטים

מרכז הפצה תנובה עוף הנגב

לפרטים

מרכז לוגיסטי קוקה קולה חיפה

לפרטים