על זרוע הנכסים

לחברת דנישרא זרוע נכסים הפועלת בסינרגיה עם זרוע הבניה וזרוע היזמות.

זרוע הנכסים אחראית להשבחת ותפעול הנכסים של החברה, זאת יחד עם רמת שירות גבוה ללקוחות ויצירת סביבה עסקית תומכת.

החברה מחזיקה ומתפעלת שטחים לשימושים שונים- משרדים, מסחר, תעשיה ולוגיסטיקה.

המחשבה כי השוכרים הינם שותפים לדרך, מהווה בסיס בתודעת השירות. את התוצאות אנו רואים ברמות אכלוס גבוהות וב-NOI צומח.

כ- 150,000 מ"ר מניב
כ- 60 שוכרים
תפוסה של כ- 99%
פיזור נכסים ושימושים