דנישרא בקהילה

מתוך הצהרת החזון של דנישרא:

"חברת דנישרא תמשיך ותהיה חברת בניה ונדל"ן מובילה, צומחת, רווחית ותוסיף להשתתף בבניינה של מדינת ישראל תוך מעורבות חברתית ותרומה לקהילה"

אחת מהמטרות שהגדירה החברה לעצמה:

"מעורבות חברתית תוך שימת דגש על תרומה לקהילה"

לפיכך הגדירה הנהלת החברה כי תתרום עד 5 אחוזים מהרווחים שלה לפרויקטים אשר ברובם שיפוץ ושדרוג מבנים ומתקנים של מוסדות ועמותות המטפלים באוכלוסיות, בעיקר ילדים, המוגדרים "בסיכון".

איתור הפרויקטים וניהולם נעשה בשיתוף עובדי החברה תוך שהם מביאים לידי ביטוי את יכולותיהם המקצועיות ומעורבים בתרומה מתוך רווחי החברה הנובעים מעבודתם המסורה.

כמו כן, נוהגת החברה לשתף גם את קבלני המשנה והספקים הקבועים שלה כדי שיתרמו את ריווחיהם בלבד בפרויקטים האלה ובכך להרחיב את הפעילות להנאתם של כל המשתתפים והילדים כמובן.

פרויקטים נבחרים

מעון צופיה

פארק אתגרי הכולל מתקנים מיוחדים המיועדים לטיפול בנערות השוהות במעון.

הפארק הוקם ונתרם על ידי דנישרא
בהשתתפותם של קבלני המשנה :
דבירי פרויקטים
בן בסט גדסי
סטודיו אירגס

פרויקט לצפיה
מרכז קליטה קלישר

 

שיפור ושידרוג המטבח וגן הירק הקהילתי לרווחתם של דיירי  מרכז הקליטה "קלישר" של יהודי אתיופיה.

תרמו וסייעו לדנישרא בשיפור ושידרוג מרכז הקליטה "קלישר" קבלני המשנה :
גדסי בן בסט
מוחי אל הדין
גרניט ארונות פח
חסין אש
סע אל גידור
סרגיי פרגולות
אודי אמיר מנופים

פרויקט לצפיה
העוגן הקהילתי באר שבע

בניית פרגולות ושידרוג מתקני הספורט בכפר הנוער לנוער בסיכון "העוגן הקהילתי"

תרמו וסייעו לדנישרא בשידרוג מתקני הספורט בכפר הנוער
"העוגן הקהילתי :

כוהניה
אורבניקס פתרונות ספורטיביים
סרגי פרגולות

פרויקט לצפיה