בריכת אילת

מיקום : אילת

תאור : בריכת מי שתיה בנפח 6,000 מ"ק

ביצוע: חברת דנישרא

שנת ביצוע: 2001

סטטוס: משרד השיכון והבינוי