בריכת פארן

מיקום : פארן

תאור : בריכת מי שתיה בנפח 2,000 מ"ק

 

ביצוע: חברת דנישרא

שנת ביצוע: 2001

לקוח: חברת מקורות