תחנת הדלק בפארק דניב

מיקום : קרית אריה, פתח תקווה

תאור : תחנת תדלוק

חלקנו בנכס: 100%