פארק צרעה – מגרש 1025

מיקום : פארק צרעה

תאור : מרכז לוגיסטי בשטח בנוי כולל של 21,560 מ"ר

הקמת מרכז לוגיסטי בשטח בנוי כולל של 21,560 מ"ר המחולק ל- 2 קומות.

המבנה יושב על מגרש בשטח כולל  של 23,608 מ"ר.

שנת ביצוע : בניית הפרויקט החלה בשנת 2020

גלריית תמונות