הרחבת שניה למבנה אלדו

לפרטים

הרחבת מבנה לוגיסטיקה ומשרדים – אלדו

לפרטים

מבנה זטא

לפרטים

מרכז לוגיסטי אלדו

לפרטים

פארק צרעה – מרכז לוגיסטי טריומף

לפרטים

פארק צרעה

לפרטים