בריכת שחמון

לפרטים

בריכת פארן

לפרטים

בריכת מג'דל שמס

לפרטים

בריכת זוהרים

לפרטים

בריכת בית אל

לפרטים

בריכת אלפי מנשה

לפרטים

בריכת שדה בוקר

לפרטים

בריכת עכו

לפרטים

בריכת משואה

לפרטים

בריכת גבעת חמד

לפרטים