פארק צרעה – מגרש 24

לפרטים

פארק צרעה – מגרש 1025

לפרטים

מרכז לוגיסטי חדש לחברת זטא

לפרטים

פארק צרעה – מרכז לוגיסטי קרמר

לפרטים

פארק צרעה – מגרש 2012

לפרטים

מרכז לוגיסטי נובל אנרג'י

לפרטים

מרכז לוגיסטי צוות עומרי – לב הארץ

לפרטים

מרכז לוגיסטי המשבב האבץ – קרית גת

לפרטים

מפעל המשבב לשם – קרית גת

לפרטים

מרכז לוגיסטי אוריין – לב הארץ

לפרטים